De Patriottentijd

Geplaatst op

Het jaar 1785.
Thema van het Schouwspel 2019.

https://historiek.net/patriottentijd-1780-1787/70251/

Een roerige tijd. Ook in de rest van de wereld:

Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783).

Om een aantal redenen probeerde de Nederlandse Staten Generaal neutraal te blijven in het conflict tussen de opstandige Amerikaanse koloniën en Groot-Brittannië. Ook Nederlandse kooplieden hadden er alle belang bij dat een conflict met de Britten kon worden vermeden. Zolang Nederland neutraal bleef konden Nederlandse kooplieden op grote schaal goederen leveren aan de Amerikaanse opstandelingen. De stadhouder Willem de Vijfde was door familiebanden verbonden met het Britse koningshuis en stond daardoor aan de kant van de Britten. Dat gold echter niet voor groepen burgers die zich Patriotten noemden en die een einde wilden maken aan de stadhouderlijke macht. Zij zagen in de gebeurtenissen in Amerika een lichtend voorbeeld.

En even daarna de Franse Revolutie van 1789. Waarin de naar Frankrijk gevluchte Nederlandse Patriotten actief meededen en later met de Fransen terug in Nederland kwamen, de stadhouder verjoegen en alsnog een republiek stichtten.

De Bataafsche republiek. Hoewel onder Franse overheersing toch een voorloper van ons huidige democratische staatsvorm.