2014: Vogelvrij en opgejaagd (1729)

Het schouwspel dat 6 december 2014 in Den Ham werd opgevoerd speelt in een onrustige periode in de dorpsgeschiedenis. Nomaden, zoals Roma en Sinti maar ook roversbendes overspoelen het platteland in de Lage Landen. Ze werden in de volksmond “De Heydenen” genoemd. Onrust alom op het rustige platteland van Overijssel. De landsregering zet zelfs een regiment soldaten in om de rust te bewaren en De Staten van Overijssel verklaren in een plakkaat de Heydenen vogelvrij… dead or alive. n Duitsland heerst een volksopstand die er toe leidt dat zij die niet tot de inheemse bevolking behoren met de nek worden aangekeken. Dit loopt uit de hand en deze niet inheemse bevolking wordt verjaagd. Veel mensen die bekend staan als Roma en Sinti, maar ook vagebonden van west Europese afkomst trekken massaal de grens over richting Nederland. Hier worden ze als “DE HEYDENEN” aangeduid. Zowel in Zuid Nederland als in Overijssel voelen ze zich veilig, althans dat denken ze. Met karren handelswaar trekt er een karavaan Heydenen richting Den Ham. Het is op het eerste gezicht een mooi tafereel, maar ook de Hammer bevolking heeft zo zijn bedenkingen. Het wordt na verloop van tijd onrustig in Den Ham, er vinden schermutselingen plaats en de Heydenen krijgen overal de schuld van. Het dreigt uit de hand te lopen. Provinciale Staten van Overijssel bemoeien zich er mee en de Heydeneni worden vogelvrij verklaard. Dit geeft de Hammer bevolking de gelegenheid om deze “gasten” harder aan te pakken en hen als niet gewenste bezoekers te beschouwen. De Hammenaren slaan door, met als gevolg dat er van hoger hand een regiment soldaten van het Nederlandse leger naar Den Ham wordt gestuurd om de orde te handhaven. Dit lukt, maar de Heydenen worden verder opgejaagd om elders hun heil te zoeken.