2015: Moord en Brand in Den Ham

We bevinden ons in het midden van de 80 jarige oorlog, van 1568 tot 1648. Een oorlog tussen de Nederlanden en het Spaanse Rijk. De bevolking had het zwaar te verduren onder de bezetters, waarbij het niet uit maakte wie de macht had. Zowel de Staatse troepen van Oranje als de Spaanse troepen van Koning Filips II zorgden goed voor zich zelf en onderdrukten de bevolking.

In het schouwspel is Den Ham bezet door Staatse troepen, maar een enkele gedeserteerde soldaat uit het Spaanse leger loopt er ook nog rond. De Staatse troepen proberen jonge energieke boeren jongens te ronselen voor het leger. De legers bestonden toen vooral uit huurlingen die voor geld de strijd aan gingen. De Staatse soldaten krijgen niet op tijd hun soldij en plunderen een boerderij en steken deze in brand. Een plaatselijke boerengezin wordt hiervan de dupe en het hele dorp spreekt er over en is bang. De dorpsbewoners uit de regio voelen zich niet meer veilig en slaan op de vlucht.

Met het verdwijnen van de Spaanse overheerser vindt er op religieus gebied ook een omwenteling plaats. De Staatse troepen onder leiding van de Oranjes brengen het protestantisme in de gebieden waar zij de baas zijn. De afwachtende Hammenaren staan niet te juichen, ze voelen niets voor deze verandering. De pastoor moet het veld ruimen voor de dominee, maar dit gaat niet zonder slag of stoot. De pastoor was namelijk geliefd en de dominee die door de classis Deventer was aangewezen was een hork die met tegenzin werd gedoogd. De omwenteling betekende dat de maria beelden uit de kerk gehaald moesten worden. Deze periode vormt de basis voor de huidige protestantisme in Den Ham e.o.

Elders in de buurt van Den Ham wordt op een boerderij in Noordmeer regelmatig een mis gehouden door monniken die uit het klooster waren vertrokken. Enkele dorpsbewoners bezoeken deze mis getrouw. Deze groep houdt vast aan het roomse geloof.

Naast deze hoofdthema’s zien we diverse personages in het dorp rondlopen. De kwakzalver probeert de zieken te genezen, bijgelovige mensen zijn bang voor de hekserij en een bezeten vrouw in een karretje maakt de mensen bang. Boerenmeisjes moeten oppassen om niet aangerand te worden door de huurlingen. In de kroegen de “Groene klok” en de “Witte Swaen” worden de dagelijkse gebeurtenissen besproken en de armoede wordt weggedronken met alle gevolgen van dien. De kinderen gaan wel naar school, maar de meester slooft zich niet uit.

Een schouwspel waar van alles te beleven valt en u van de ene verbazing in de andere valt. Alle verhalen hebben een historische waarde, het speelt zich af in een roerige tijd waarbij Den Ham in Moord en brand stond.

Uiteraard vindt het schouwspel plaats in het centrum van Den Ham, waar een gezellige wintermarkt en de mooie brink het plaatje compleet maakt. Tevens kunt in de NH kerk even uw benen strekken en luisteren naar muzikale intermezzo’s. Er is voor iedereen wat te zien en te beleven.